Dễ dàng ứng tuyển! Chỉ mất 1 phút từ khi nhận ứng tuyển đến khi giới thiệu

Bạn có mất nhiều thời gian và công sức cho công việc này không?

Xác nhận thông tin cơ bản

Xác nhận thông tin cơ bản của điều kiện ứng tuyển và ứng viên

Đăng lên hệ thống

Nhập dữ liệu về thông tin điều kiện ứng tuyển và ứng viên

Quản lý các loại tài liệu

Có được File và tài liệu thích hợp

Chia sẻ tình hình tiến độ

Xác nhận các nội dung chia sẻ với mỗi tình huống giới thiệu

Thiết lập thời gian phỏng vấn

Điều chỉnh thời gian phỏng vấn, hướng dẫn địa điểm phỏng vấn

Sử dụng HR-TAP, bạn có thể giảm tải được khối thời gian và công việc.
Bên cạnh đó, còn có thể nâng cao tỷ lệ ký kết hợp đồng và tốc độ đề nghị nhanh vượt trội

Thông tin cơ bản và điều kiện nguyện vọng được đăng tải tự động lên hệ thống
Vấn đề ở đây!
Đăng ký từ Web cho người tìm việc và công ty giới thiệu
Hoặc nhập tệp
Vấn đề ở đây!
Quản lý toàn bộ tập tin như là sơ yếu lý lịch, thư đồng ý, hợp đồng chỉ một giao diện
Hệ thống quản lý việc chia sẻ tình hình tiến độ
Vấn đề ở đây!
Trong từng bước của quy trình, tự động chia sẻ thông tin mới nhất cho các bên
Quá thời gian trả lời dự kiến sẽ tự động gửi nhắc nhở cho người phụ trách"
Hệ thống đảm nhận việc điều chỉnh lịch trình và hướng dẫn địa điểm phỏng vấn
Vấn đề ở đây!
"Đối với người phụ trách ứng viên và công ty giới thiệu, hệ thống thực hiện việc điều chỉnh lịch trình
Ứng viên cũng hoàn toàn yên tâm vì hệ thống cũng chia sẻ thông tin về đường đi từ nhà của ứng viên đến địa điểm phỏng vấn cũng như thời gian di chuyển."
Công việc có thể làm bằng HR-TAP
Khả năng tăng tốc độ với toàn bộ quy trình
Trực quan hóa không chỉ thông tin cơ bản và tình hình đề xuất mà còn về đội ngũ kinh doanh, KPI của người phụ trách và các điểm cải thiện

Chức năng chính của HR-TAP

Đăng ký doanh nghiệp NAVI (người tìm việc thông tin)

Đăng tải thông tin cơ bản ứng viên, lịch sử học tập, kinh nghiệm làm việc, bằng 2 cách:
・ Ứng viên đăng tải theo mẫu ứng tuyển
・ Đăng tải từ File CSV

Đăng tải NAVI (thông tin công ty giới thiệu và thông tin tuyển dụng)

Đăng tải thông tin công ty giới thiệu, người phụ trách, tình hình đàm phán kinh doanh, hợp đồng bằng 2 cách:
・ Đăng tải từ mẫu
・ Đăng tải một loạt từ File CSV

Kết nối với NAVI

Độ ưu tiên kết nối của AI là lựa chọn từ kỹ năng, lương thời gian làm việc sự cân bằng.
Hiển thị từ cao xuống thấp tỉ lệ phù hợp giữa ứng viên và thông tin tuyển dụng. Chỉ những mục không phù hợp mới được tô nền và hiển thị một cách dễ hiểu.

Phỏng vấn NAVI (thiết lập cuộc phỏng vấn và thông báo)

Thiết lập linh hoạt thời gian phỏng vấn, thông báo thăm dò phỏng vấn

Tiến độ NAVI (xác nhận tình hình đề nghị・Thông báo nhắc nhở tự động)

Hiển thị tiến độ hoàn thành hoặc trì hoãn của dự án tuyển dụng nhân sự đã giới thiệu, thông báo tự động thúc giục trả lời đến ứng viên và công ty giới thiệu,

Di chuyển NAVI ( Hiển thị đường đi và thời gian di chuyển)

Hiển thị đường đi từ nhà đến nơi làm việc trên bản đồ)

Cải thiện NAVI (Báo cáo ・Phân tích công việc)

Trực quan hóa dữ liệu về kết quả doanh thu, kết quả hoạt động, mục tiêu thiết lập
AI phân tích vấn đề về số lượng doanh nghiệp và người phụ trách doanh nghiệp"

Đa ngôn ngữ NAVI

Khả năng sử dụng bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt

Xuất dữ liệu chỉ một thao tác chạm

Khả năng tùy chỉnh bảng biểu đa dạng dựa trên cơ sở dữ liệu, xuất dữ liệu đơn giản chỉ một thao tác chạm

Dễ dàng tùy chỉnh

Tự do tùy chỉnh, chẳng hạn như thêm/chỉnh sửa/xóa các nội dung và lựa chọn

Dễ dàng nhập

Nhập thông tin của nhà tuyển dụng và ứng viên từ File CSV

Dễ dàng xuất

Nhiều loại dữ liệu, báo cáo, có thể được xuất sang tài liệu

SNS ・Website của chính công ty

Tự động đăng tải thông tin tuyển dụng nhân sự lên SNS và Website của chính công ty

Liên kết với nhà quảng cáo tuyển dụng

Đăng tải một loạt thông tin của ứng viên và thông tin uyển dụng bằng việc hợp tác với các nhà quảng cáo tuyển dụng

Liên kết với hệ thống bên ngoài

Cũng có khả năng liên kết chính công ty với hệ thống bên ngoài

Ở mỗi vị trí tương ứng của ứng viên và nhà tuyển dụng
Bây giờ bạn có thể dùng thử HR - TAP

Hỗ trợ đầy đủ bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt

Hỗ trợ đầy đủ bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt

Hỗ trợ khách hàng bởi đội ngũ nhân viên toàn thời gian

Tham khảo ý kiến ​​cá nhân tổ chức

Tại sao chúng tôi lập trình HR-TAP
Trong thực tế, trước đây công ty chúng tôi đã kinh doanh lĩnh vực giới thiệu nhân sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam. Thời điểm này Việt Nam đang có đà phát triển và chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực khác, nhưng thật xấu hổ là chúng tôi đã không có lời và nhanh chóng rút vốn đầu tư.
Trong cuộc họp nội bộ công ty, chúng tôi đã nhìn nhận lại nguyên nhân rút lui. Chúng tôi đã rút ra kết luận về nguyên nhân chủ yếu của kết quả kinh doanh không hiệu quả, đó là " Tốc độ giới thiệu quá chậm". Khi các nhân viên chuẩn bị rời khỏi phòng họp, có một nhân viên đã phàn nàn rằng là "Nếu không có công việc kém hiệu quả như vậy thì...".
Nếu như ngay cả khi thiếu kinh nghiệm, chẳng hạn như ngay cả khi công ty chỉ có 1 người, nếu có hệ thống có thể đề xuất với tốc độ nhanh vượt trội thì phải chăng là người phụ trách giới thiệu nhân sự, ứng viên, người phụ trách công ty nhân sự sẽ rất nhẹ nhàng? Từ bây giờ chúng ta sẽ lập trình một hệ thống như vậy? Vì chúng ta là công ty thắp sáng thế giới, hãy lập trình một hệ thống vì lợi ích của những người đang gặp rắc rối". Và HR-TAP đã ra đời như thế.

Ready to join the HR-TAP

HR-TAP is currently providing services only in the suburbs of Ho Chi Minh, Vietnam.

Please contact us using this form. The Japanese manager will contact to you.

You can try one month free trial now

A demo screen and free trial materials will be sent to you.

Request a demo
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.